Trasy spływów Popradem

Trasa Leluchów - Muszyna

Dystans: 9,8 km
Stopień trudności: Łatwy

Odcinek od Leluchowa do Muszyny odbywa się z dala od dróg, wśród słonecznych łąk i gór.

Trasa Muszyna - Andrzejówka

Dystans: 10,1 km
Stopień trudności: Łatwy

Odcinek z Muszyny w kierunku Żegiestowa to tak zwany odcinek żegiestowski, przez wielu uważany za najpiękniejszą część rzeki. Poprad meandruje tu silnie między polami i górami. Po obu stronach rzeki (która wyznacza w tym rejonie granicę państwa) pojawiają się ośrodki wypoczynkowe, spotkamy tu również malowniczą linię kolejową biegnącą wzdłuż rzeki.